);

Pool sommerhus

Hedehuset ved Vrist Strand…

Pool sommerhus til 30 personer, med 15 dobbelt værelser.

Se mere på husets egen hjemmeside www.hede-huset.dk